Organization chart


 

 CONSELL DE DIRECCIÓ
Titularitat Director General Gerent
Sr. Lluís Jordana Sr. Lluís Jordana Sra. Anna Góngora
Director pedagògic d’ed. infantil i primària Director pedagògic d’ed. secundària Coordinador d’activitats
Sr. Lluís Jordana Sr. Lluís Jordana Sr. Ferran Martín

 EQUIP DIRECTIU
Titularitat Director pedagògic d’ed. infantil i primària Director pedagògic d’ed. secundària
Sr. Lluís Jordana Sra. Begoña Tomé Sr. Lluís Jordana
Director d’activitats: Cap estudis ed. infantil i CI primària Cap estudis CM i CS primària
Sr. Ferran Martín Sra. Anna Gal-Boguñá Sra. Begoña Tomé
Cap d’estudis d’ESO Cap estudis de Batxillerat Coordinació comissió de qualitat
Sra. Irene Janeras Sr. Francesc González Sra. Judit Altarriba

 EQUIP DE COORDINACIÓ DE CICLES
Coordinació d’ed. infantil Coordinació primària 1n i 2n Coordinació primària 3r i 4t
Sra. Marta Gras Sra. Gemma Miquel Sr. Agustí Isarch
Coordinació primària 5è 6è Coordinació d’ESO 1r i 2n Coordinació d’ESO 3r i 4t
Sr. Eduard Batista Sr. Pere Corominas Sra. Mª José Cabello
Coordinació Batxillerat Coordinació Batxillerat Internacional Coordinació Batxillerat Dual
Sra. Nuria Vivas Sr. Francesc González Sra. Marina Martínez