Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Ambients

Els ambients són espais preparats conscientment per tal que l’aprenentatge es dugui a terme a partir de l’exploració i la investigació autònoma dels infants.

Són espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, emocionar-se i interactuar amb els altres.

Aquest plantejament de treball  respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. Els diferents escenaris permetran als alumnes  construir nous significats de la realitat que els envolta; partint de l’exploració de l’entorn l’experimentació, la interpretació i el raonament.


Els ambients que hem creat a l’escola responen a tots els àmbits de desenvolupament dels infants i respecten els diferents ritmes d’aprenentatge.

Futurs alumnes