Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Espais verds i experimentació

Experimentació i observació són dos processos que van units. En l´espai de ciència i  experimentació de l’escola els infants poden investigar, analitzar, experimentar, descobrir, fer hipòtesis, crear, comunicar. És a dir, iniciar-se en el món científic.

Els infants són capaços d’assimilar tot allò que els ve donat per l’experiència, per aquest motiu és necessari que a l´escola proposem activitats que fomentin l’experimentació i l’observació.   L’observació és un instrument necessari pel coneixement del món que l’envolta. Potenciem la curiositat i interès que mostren els infants facilitant materials i situacions adients.

 

Futurs alumnes