Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Lectoescriptura

És evident que quan hi ha un bon procés d´aprenentatge de la lectoescriptura, afavorim l’èxit dels aprenentatges posteriors i és  motor de desenvolupament del pensament i del llenguatge.

Des de ben petits es treballa la consciència fonològica del propi llenguatge oral per tal d´anar introduint la lectoescriptura. Partint dels contes, de les vivències personals, de l´expressió oral, dels interrogants que plantegen els alumnes, ens endinsem en el món de les lletres, tot descobrint contes que desperten l´interès i la motivació per  la lectura.

Futurs alumnes