Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Racons de treball

Es tracta d´una proposta metodològica que proposa delimitar  diferents espais on els alumnes puguin realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus manipulatiu, simbòlic i/o cognitiu.

El treball per racons consisteix en organitzar l’aula tot oferint diferents  propostes que responen a les necessitats dels alumnes. Aquestes activitats es poden realitzar de forma autònoma, amb altres companys o amb l’adult. Aquesta manera de treballar implica una metodologia més creativa i flexible, en la que el rol del mestre és dinamitzar els aprenentatges i proporcionar oportunitats per tal que els alumnes puguin explorar tots els centres d’aprenentatges.

 

Futurs alumnes