Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Treball per projectes

El treball per projectes neix de l´interès que té l´alumne per aprendre, fent-lo protagonista del seu procés d´aprenentatge. Els projectes parteixen de la motivació de l´alumnat i permeten que s´impliquin en el desenvolupament de totes les accions que formen part d’aquesta metodologia mitjançant la qual els alumnes construeixen el seu propi coneixement.

Futurs alumnes