Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Aprenentatge competencial

Adquirim i consolidem aprenentatges mitjançant la combinació de les següents metodologies:

  • CA-AC: Treball Cooperatiu
  • ABP: Aprenentatge basat en problemes
  • APS: Projectes d’aprenentatge servei
  • Flipped Classroom: aula invertida
  • LABS d’aprenentatge.
  • Autoavaluació i coavaluació

Projectes Interdisciplinaris

Els projectes interdisciplinaris treballen diferents continguts i procediments que interrelacionen múltiples àrees i disciplines. 

 

Laboratori

La comprensió del món no és completa sense l'experiència pròpia. L'empirisme científic ens obliga a comprovar al laboratori allò que hem estudiat a classe, utilitzant els mètodes i les eines pròpies del món científic. A través de petites experiències concretes descobrim les lleis fonamentals que regulen l'Univers i que aprenem a les assignatures de Física i Química o Biologia i Geologia.

Revista escola

En aquesta optativa, l’aula es converteix en una redacció periodística i els alumnes  són els encarregats d’escriure en la nostra revista LESTONNAC BCN REPORT sobre tot allò que passa a l’escola o que els sembla que és objecte d’interès per a tota la comunitat educativa.

Tinkering: pensem amb les mans

El Tinkering consisteix bàsicament a “pensar amb les mans”, és a dir, a aprendre a través de l’acció (learning through doing). Una de les principals fonts d’inspiració del tinkering és el moviment maker, el qual parteix de les idees de “fes-ho tu mateix” i “fes-ho amb els altres”, en què els participants es troben per compartir, manipular i utilitzar eines, materials comuns, com la placa Micro:bit, i idees per crear nous productes. 

Som el que mengem

Experimentem a la cuina i al laboratori i aprenem allò que necessitem saber per alimentar-nos de forma sana. Així doncs, descobrim els nutrients que ens aporten els aliments, parlem dels riscos d’alimentar-nos malament i investiguem sobre les dietes saludables. També, aprenem a entendre les etiquetes dels productes, discutim sobre la publicitat que veiem, coneixem receptes senzilles i nutritives, ens introduïm en el món dels productes ecològics i acabem dissenyant un menú setmanal per a la família.

Le français, on y va

Le français, on y va! és una optativa format projecte d’iniciació a la llengua francesa. Descobrim aspectes molt propers i reals de la cultura francòfona per tal d’introduir-nos en les bases de la llengua, a partir de temes com la cuina, l’esport, el menjar, els colors, o les parts del cos.

Theatre

En aquest projecte aprenem anglès de manera diferent a l’habitual: a través del teatre. El teatre és una eina interactiva extremadament motivadora que fa que els alumnes practiquin l’speaking, l’entonació, la fluïdesa, el vocabulari i les expressions de manera lúdica. 

Pla lector

Dins del Pla lector deixem, en les matèries de Català, de Castellà i d’Anglès, els 10 primers minuts de classe per a què els alumnes llegeixin individualment. La voluntat és animar els nostres alumnes a llegir i, així, trobin el gust per la lectura.

Joves saludable

Volem ajudar perquè els nostres alumnes portin una vida sana que inclogui l’activitat física, l’alimentació saludable i la bona gestió del temps de lleure. Fem xerrades amb experts en la matèria.

Ioga i Mindfulness

A través del Hata ioga els alumnes treballen la respiració pranaiana (diafragmàtica), practiquen assanes per millorar la concentració, l’equilibri i la presa de consciència corporal i treballen la relaxació.

Futurs alumnes