Col·legi Lestonnac Barcelona

Col·legi Lestonnac Barcelona

Projecte Anglès

El desenvolupament de les competències lingüístiques com a eix transversal a totes les àrees del currículum ha estat fins ara fonamental. Aquests darrers anys s’ha constatat un canvi que requereix un replantejament pedagògic profund per tal de donar resposta a les noves necessitats dels alumnes i de la societat.

Creiem en la necessitat que els nostres alumnes desenvolupin la seva competència comunicativa i lingüística al màxim de les seves possibilitats. La necessitat social que els alumnes coneguin millor les llengües estrangeres ens porta a treballar continguts escolars de diferents matèries en llengua anglesa. L’escola aposta per una millora constant i per l'ampliació d’aquest projecte multilingüe.


Quins aspectes es treballen en cada etapa?

Com ho fem?

 

Etapa infantil

 • Immersió total: els mestres d’anglès parlen completament en anglès als alumnes.
 • Daily Exposure: 5 hores d’anglès a la setmana, o el que és el mateix “Anglès cada dia!”
 • Adaptació a l'etapa: es duen a terme “breaks”, pauses al llarg de les sessions, així com moments “energizers” en què els més petits es motiven i agafen l’empenta per seguir amb la classe de llengua anglesa.
 • Aprendre gaudint: es fomenta l’anglès vinculat amb moments d’oci a través de jocs i cançons. De la mateixa manera, es treballa l’aprenentatge de les rutines, tan essencial en aquesta etapa.

 Etapa primària

 • Introducció de la gramàtica i en cursos superiors de primària introducció a la lectura en anglès.
 • 1 hora extra d’Speaking: s’afegeix una hora a la setmana de “More English” on es treballa especialment l'àrea de la parla a través d’activitats lúdiques. Exemples serien: debats, exposicions orals, jocs, role playings, obres de teatre…
 • Aprenentatge de la cultura anglesa: es treballen els diferents països i regions de parla anglesa per tal d’oferir als alumnes un marc de cultura anglosaxona, d’acord amb el món global en el qual vivim. 
 • 1 hora setmanal amb un Native Speaker Assistant. Es treballa la fonètica i la pronúncia amb grups reduïts.

Etapa secundària

 • Classes per nivells: (GRADED LEVELS GROUPS) Es divideixen els alumnes d'un mateix curs en 4 nivells en funció del seu coneixement de la llengua anglesa. D’aquesta manera, s'assegura l'atenció a la diversitat de tots els alumnes que poden aprofitar les sessions al màxim en grups més reduïts i homogenis. S’augmenta la participació dels estudiants i el docent pot oferir una educació més personalitzada fent que augmenti el seu rendiment. 
 • Intercanvi cultural: CULTURAL EXCHANGE WITH LESTONNAC SCHOOL IN CALIFORNIA : Als últims cursos de secundària s’ofereix als alumnes la possibilitat de realitzar intercanvis culturals amb Lestonnac de Temecula California amb videotrucades per fer conversa en anglès i intercanviar experiències de les dues cultures.
 • Parelles d'intercanvi lingüístic amb escoles d'Anglaterra: LANGUAGE EXCHANGE with SCHOOLS IN ENGLAND.  Els alumnes poden practicar l’anglès i amb una parella lingüística d'una escola d'anglaterra en una plataforma segura i controlada. L’alumne/a es connecta per videotrucada i també exerceix el rol de mestre ja que parla mitja hora en castellà i mitja hora en anglès amb la seva parella lingüística establint lligams a nivell emocional, lingüístic i cultural.
 • Aprenentatge integrat de continguts en llengua anglesa:  AICLE . Matèries en llengua anglesa des de 1r d'ESO a 4t d'ESO : Arts and Craft, Drama o Entrepreneurship  són alguns dels exemples de matèries que s'imparteixen en anglès amb l'objectiu d'augmentar el nombre d'hores d'exposició a la llengua estrangera en contextos reals, més enllà del purament acadèmic. Es treballa la llengua com a vehicle per aprendre continguts.
 • Auxiliar de conversa : SPEAKING ASSISTANT SESSIONS. Els alumnes surten en grups de 4 de les classes de llengua anglesa durant 30 minuts amb un professor/a de conversa per practicar l'anglès a nivell oral en diàlegs i situacions reals.

Etapa Batxillerat

 • La Selectivitat com a horitzó: tots els alumnes es preparen per obtenir un bon nivell i afrontar les PAU reforçats al màxim.
 • Desdoblament de grup: seguint el currículum establert de 3 hores setmanals, a Lestonnac oferim 1 hora de desdoblament del grup en dos nivells, amb l’objectiu de realitzar dinàmiques més actives com poden ser presentacions orals.

 

Futurs alumnes